Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

1.Имате право да се откажете от договор за продажба на стока/и от електронния магазин www.10minbbq.com, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.

2.Срокът по ал.1 тече от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача/куриера/служител на пощенския оператор, и посочено от Вас, е получило стоките.

II. Упражняване на правото на отказ.

1.За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на www.10minbbq.com, за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

2.Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение №1 към общите условия), но това не е задължително. 

3.След получаване на Вашето уведомление за отказ, ние ще Ви изпратим на траен носител (по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

4.За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

III. Действие на отказа.

1.Ако се откажете от договора, сключен от разстояние, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по- късно от 14 дни считано от датата, на която сме получили Вашето уведомление за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка.

2.Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

3.Вие трябва да поемете разходите по връщане на стоките обратно до нашия офис. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

4.Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте в Общите условия на www.10minbbq.com/terms.